Aktualności
    O fundacji
    Organizacja
    OPP
    Stypendyści
    Galeria
    Regulamin
    Pobierz wniosek
    Numer konta
    RODO

  Informacje o naszej fundacji

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Numer KRS: 0000298363 w dniu 05.02.2008 r.

została ustanowiona przez Stefana Rachwalskiego
(brata ciotecznego Władysława Pokusy) jako Fundatora,
dla zachowania ciągłości idei Donatora, aktem notarialnym
w Kancelarii notarialnej w Krakowie
przy ul. Rtm. Dunin- Wąsowicza nr 8/5 przed notariuszem prof. dr hab. Edwardem Drozdem za numerem
A Nr 99943/2007 z dnia 16.11.2007r.

Statut Fundacji jest zgodny z ideą Donatorów Fundacji
im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Powołanie tej Fundacji wynikło wskutek wygaśnięcia Pełnomocnictwa udzielonego Stefanowi Rachwalskiemu przez Władysława Pokusę, jako Fundatora Fundacji im.
Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej z chwilą jego śmierci.

Fundacja uzyskała w dniu 30 października 2015 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.

Aktualności | O fundacji | Organizacja | Stypendyści | Galeria | Regulamin | Pobierz wniosek | Adres i numer konta
Wszystkie prawa zastrzeżone: Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
Projekt i wykonanie: projektator.com